Zagospodarowanie wody deszczowej

montaż zbiornika na wodę deszczową

Jednym z wyzwań współczesności jest odpowiednie zagospodarowanie wody deszczowej. Pozwala ono na ograniczenie zużycia wody wodociągowej, co przekłada się na bardzo duże oszczędności. Rozwiązanie to jest korzystne także z punktu widzenia środowiska naturalnego. Jeśli szukasz efektywnego sposobu na zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej, zdaj się na nas!

Oferujemy następujące rozwiązania:

  • studnie chłonne

Można u nas zamówić studnie chłonne umożliwiające odprowadzenie wody lub ścieków w głąb gruntu. Urządzenia te znajdują zastosowanie głównie na terenach o słabej przepuszczalności wody. Studnie chłonne zbudowane są ze zbiornika na wodę deszczową lub oczyszczone ścieki oraz z warstwy drenażowej. Często stanowią one uzupełnienie ekologicznych oczyszczalni ścieków.

  • zbiorniki na wodę deszczową

Proponujemy zbiorniki podziemne i naziemne, zróżnicowane pod względem objętości, wyglądu, budowy i sposobu montażu. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów gwarantujących odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

 

Do czego można wykorzystać wodę deszczową?

Woda deszczowa ma szerokie zastosowania.

Nadaje się między innymi do:

  • prania
  • spłukiwania toalet
  • mycia samochodu
  • podlewania roślin ogrodowych
  • prac porządkowych